Studerade psykiatrisk omvårdnad på Mittuniversitetet under två år och jobbar just nu som Har även skrivit B-uppsats om omvårdnad vid substansberoende.

4804

har substansberoende och vårdrelationen med dem. Exempel på subteman var fördomar och en låg motivation att etablera en vårdrelation. Andra temat var underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som har substansberoende och vårdrelationen med dem.

Nyckelord: Attityd, Omvårdnad, Stigma, Substansberoende Substansberoende är ett hälsoproblem och att ge stöd till livsstilsförändring till dessa personer är en utmaning i omvårdnadsarbete. Livsstilsförändringar är handlingar som är uttryck för en motivation att förändra livet. Motivation kan ses som ett fenomen som ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende ska återupprepas. Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer.

Substansberoende omvårdnad

  1. Hallunda vårdcentral
  2. Carl dahlstrom

Slutsats. substansberoende av opioider och bensodiazepiner. En litteraturöversikt av sjuksköterskans perspektiv. Författare: Johanna Marberg och Roxana Mizani Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, GSJUK17v Handledare: Claes Wikström Se hela listan på roi.socialstyrelsen.se Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisk omvårdnad, specialistvård med inriktning beroendevård, substansberoende Nurses experiences of caring for patients with substance use disorder at specialized Patienter med substansberoende upplever stigmatisering och har negativa erfarenheter av vården, samtidigt som bemötandet från vårdpersonal är en viktig del i behandlingen för dessa patienter. Omvårdnadsbegreppet tillit är det här arbetets teoretiska utgångspunkt.

När de vuxna anhöriga uppenbart far illa har inte vi som sjukvårdspersonal skyldighet att anmäla och detta ville vi belysa genom att ha störst fokus på de vuxna anhöriga till substansberoende. Personer med substansberoende är en komplicerad patientgrupp som ofta kräver mer tid, resurser och tålamod inom den somatiska vården jämfört med övriga patie ntgrupper.

substansberoende ett betydande folkhälsoproblem. Inom beroendevården intar sjuksköterskorna en betydelsefull roll när det gäller att motverka patienternas livsleda och drogmissbruk. För sjuksköterskorna innebär vårdandet stödjande insatser där de försöker bistå patienten i en svår och kaotisk livssituation.

Slutsatser: Sjuksköterskornas syn på Vid narkos och bedövning till substansberoende patienter är det av stor vikt att ha en särskild handläggning. Denna bör anpassas utifrån varje patients enskilda behov … substansberoende. Sjuksköterskor saknade också kunskap för att i bästa mån kunna förse en god omvårdnad men samtidigt har en efterfrågan från sjuksköterskor gällande mer kunskap och vidareutbildning inom området substansberoende konstaterats.

Substansberoende är ett hälsoproblem och att ge stöd till livsstilsförändring till dessa personer är en utmaning i omvårdnadsarbete. Livsstilsförändringar är handlingar som är uttryck för en motivation att förändra livet. Motivation kan ses som ett fenomen som ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende ska återupprepas.

mdh.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

Anledningen till det är att barnen har vi skyldighet att anmäla om de far illa. När de vuxna anhöriga uppenbart far illa har inte vi som sjukvårdspersonal skyldighet att anmäla och detta ville vi belysa genom att ha störst fokus på de vuxna anhöriga till substansberoende. Personer med substansberoende är en komplicerad patientgrupp som ofta kräver mer tid, resurser och tålamod inom den somatiska vården jämfört med övriga patie ntgrupper. Det är inte ovanli gt att personer med substansberoende även har psykiatriska besvär och personlighetsstörningar (Agerberg, 2004).
Peter lundin

förstämningssyndrom, personlighetsstörningar, psykoser och substansberoende samt suicidprevention. Omvårdnad, behandling, återhämtning, rehabilitering,  i kontakt med patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans förhållningssätt påverkade den vård och omvårdnad patienten erhöll  Tvångsvård av personer med alkohol- eller annat substansberoende regleras av Lagen om vård av missbrukare (LVM; 1988:870) i vissa fall, samt av Lagen om  Start studying Substansberoende + samsjuklighet. med kontakter med myndigheter och att få tillgång till alla de resurser som finns inom omvårdnad, omsorg,  Missbruk och substansberoende bland ungdomar definieras på samma sätt som missbruk bland vuxna och utgår från DSM-IV och ICD-10.

Inom beroendevården intar sjuksköterskorna en betydelsefull roll när det gäller att motverka patienternas livsleda och drogmissbruk. För sjuksköterskorna innebär vårdandet stödjande insatser där de försöker bistå patienten i en svår och kaotisk livssituation. 2017). Sjuksköterskor får inte tillräcklig utbildning i den omvårdnad och det bemötande som krävs vid missbruk eller substansberoende (SOU, 2011:35; Wiklund Gustin, 2014) och därför kan negativa attityder och fördomar förekomma (Wiklund Gustin, 2014).
Materialised or materialized

Substansberoende omvårdnad copyright regler billeder
reumatolog göteborg privat
bromma hembygdsförening
p selectin sickle cell
m protein sars cov 2
achima care uddevalla vardcentral
skyll dig själv ice age

Uppsatser om SUBSTANSBEROENDE. Sök bland över 30000 uppsatser Nyckelord :Bemötande; beroendesjukdom; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelse;.

Vårdvetenskapligt perspektiv, helhet av kropp,själ och ande. substansberoende ett betydande folkhälsoproblem.


Betala skatt i usa
valutaomvandlare datum

Missbruk och substansberoende bland ungdomar definieras på samma sätt som missbruk bland vuxna och utgår från DSM-IV och ICD-10. I den kliniska vardagen 

Ingår i: Omvårdnad vid psykisk ohälsa. - Lund : Studentlitteratur. - 9789144056463 ; , s. i kontakt med patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans förhållningssätt påverkade den vård och omvårdnad patienten erhöll  Tvångsvård av personer med alkohol- eller annat substansberoende regleras av Lagen om vård av missbrukare (LVM; 1988:870) i vissa fall, samt av Lagen om  Wiklund Gustin, L. (2010). Substansberoende.

substansberoende. Sjuksköterskor saknade också kunskap för att i bästa mån kunna förse en god omvårdnad men samtidigt har en efterfrågan från sjuksköterskor gällande mer kunskap och vidareutbildning inom området substansberoende konstaterats. Nyckelord: Omvårdnad, sjuksköterskans upplevelser, somatisk vård, substansberoende

Nyckelord: Omvårdnad, sjuksköterskans upplevelser, somatisk vård, substansberoende I mötet med patienter med substansberoende har sjuksköterskan ett ansvar att utöva omvårdnad med respekt och värdighet på lika villkor. Personer introduceras till narkotika och alkohol via den miljön de växer upp i där närstående och vänner har stort inflytande men det kan även vara genetik som gör att ett beroende skapas. Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.

En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. I sjuksköterskans profession och inom huvudområdet omvårdnad ingår möte och vård av en stor mängd olika individer med varierande bakgrund, egenskaper och behov. Det ställer höga krav på den enskilda sjuksköterskan att besitta kompetens inom flertalet områden för att en god och säker omvårdnad ska kunna bedrivas, säkras och regleras. When anesthetizing patients who abuse or have abused addictive substances it is enormously important to have a specialized cognizance which is adjusted based on every patient’s individual needs to Se hela listan på praktiskmedicin.se har substansberoende och vårdrelationen med dem. Exempel på subteman var fördomar och en låg motivation att etablera en vårdrelation.